HOTLINE: 0243 9933 879
Email: Sales@hdteisco.vn

CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH XÃ HỒNG THÀNH – 50M3/DAY

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa điểm

Xã Hồng Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Nhà đầu tư

Hợp tác xã Hồng Thành

Loại

Sửa chữa bảo dưỡng

Phạm vi công việc

  • Cung cấp và lắp đặt hệ thống chụp lọc
  • Cung cấp vật liệu lọc nước: Cát thạch anh, sỏi lọc nước
  • Cung cấp và thay thế tấm lắng lamena
  • Cung cấp và thay thế đồng hồ đo lưu lượng 
  • Hàn lại các vị trí bị dò gỉ của hệ thống 
  • Hướng dẫn vận hành trạm xử lý, đưa ra lời khuyên và khuyến cáo khi vận hành 

Quy mô

50m3/day

Năm

2018

Thời gian dự kiến hoàn thành

2018

Tiến độ

100%

CHI TIẾT DỰ ÁN