HOTLINE: 0243 9933 879
Email: Sales@hdteisco.vn

Cải tạo sửa chữa trạm dịch vụ Diễn Yên, Long Thành Tỉnh Nghệ An

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa điểm

Trạm dịch vụ Diễn Yên, huyện Diễn Châu và Trạm dịch vụ Long Thành, huyện Yên Thành Tỉnh Nghệ An

Nhà đầu tư

TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN NGHỆ AN

Loại

Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước

Phạm vi công việc

– Cung cấp và thay thế tụ điện trạm bơm và cụm bơm cấp II, bơm rửa lọc và máy thổi khí.
– Chuyển giao công nghệ và hướng dẫn vận hành trạm xử lý nước.

Quy mô

Năm

2018

Thời gian dự kiến hoàn thành

Năm 2018

Tiến độ

Năm 2018

CHI TIẾT DỰ ÁN