HOTLINE: 0243 9933 879
Email: Sales@hdteisco.vn

Cải tạo, sửa chữa và thay thế vật tư lọc – GOLF HÀ NỘI

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa điểm

Thôn Thái Lai, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, việt Nam.

Nhà đầu tư

CÔNG TY CỔ PHẦN SÂN GOLF HÀ NỘI

Loại

Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước sinh hoạt

Phạm vi công việc

– Cung cấp và thay thế vật liệu lọc
– Chuyển giao công nghệ và hướng dẫn vận hành trạm xử lý nước.

Quy mô

Năm

2017

Thời gian dự kiến hoàn thành

31/12/2017

Tiến độ

100%

CHI TIẾT DỰ ÁN