HOTLINE: 0243 9933 879
Email: Sales@hdteisco.vn

DỰ ÁN VIỆT – PHÁP

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa điểm

Nhà máy Việt Pháp - KCN Đại Đồng Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Nhà đầu tư

Công ty Việt Pháp

Loại

Trạm xử lý nước sạch dùng trong sinh hoạt

Phạm vi công việc

Thiết kế, thi công lắp đặt trạm xử lý nước

Quy mô

10m3/h

Năm

2020

Thời gian dự kiến hoàn thành

(Đã hoàn thành)Tháng 9 năm 2020

Tiến độ

25 ngày

CHI TIẾT DỰ ÁN