HOTLINE: 0243 9933 879
Email: Sales@hdteisco.vn

Hệ thống xử lý nước sạch – Doanh trại D22-C14 Lữ đoàn 26/QCPKKQ

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa điểm

Xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Nhà đầu tư

Lữ đoàn 26/QCPKKQ

Loại

Hệ thống trạm xử lý nước sinh hoạt (Nước ngầm)

Phạm vi công việc

– Cung cấp và lắp đặt hệ thống bơm nước giếng khoan đồng bộ cùng đường ống và van liên kết.
– Chế tạo và lắp đặt hệ thống cụm bể lắng – lọc xử lý nước đồng bộ cùng đường ống và van liên kết.
– Cung cấp và lắp đặt hệ thống phao báo mức nước.
– Cung cấp hệ thống tủ điện điều khiển.
– Hướng dẫn vận hành trạm xử lý

Quy mô

Năm

2017

Thời gian dự kiến hoàn thành

2017

Tiến độ

10

CHI TIẾT DỰ ÁN