HOTLINE: 0243 9933 879
Email: Sales@hdteisco.vn

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH THUẬN THÀNH CÔNG SUẤT 60M3

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa điểm

Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Nhà đầu tư

Trung tâm nước Thuận Thành

Loại

Xử lý nước sạch sinh hoạt (nước cấp)

Phạm vi công việc

– Cung cấp và lắp đặt hệ thống bơm nước giếng khoan đồng bộ cùng đường ống và van liên kết.
– Chế tạo và lắp đặt hệ thống cụm bể lắng – lọc xử lý nước đồng bộ cùng đường ống và van liên kết.
– Cung cấp và lắp đặt hệ thống phao báo mức nước.
– Cung cấp hệ thống tủ điện điều khiển.
– Hướng dẫn vận hành trạm xử lý

Quy mô

Năm

Thời gian dự kiến hoàn thành

Tiến độ

Hoàn thành

CHI TIẾT DỰ ÁN