HOTLINE: 0243 9933 879
Email: Sales@hdteisco.vn

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ THÍ NGHIỆM

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa điểm

Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên

Nhà đầu tư

Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên

Loại

Xử lý nước thải nhà thí nghiệm

Phạm vi công việc

Quy mô

Năm

2018

Thời gian dự kiến hoàn thành

2018

Tiến độ

100%

CHI TIẾT DỰ ÁN