HOTLINE: 0243 9933 879
Email: Sales@hdteisco.vn

Hệ thống xử lý nước uống trường Mầm non Loong Bỏong

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa điểm

Nhà đầu tư

Loại

Phạm vi công việc

Quy mô

Năm

2021

Thời gian dự kiến hoàn thành

Đã hoàn thành

Tiến độ

Đã hoàn thành

CHI TIẾT DỰ ÁN