HOTLINE: 0243 9933 879
Email: Sales@hdteisco.vn

Tiến độ phần xây dựng đang gấp rút rồi!

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa điểm

Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Nhà đầu tư

Công ty TNHH Môi trường Ngân Anh

Loại

Công nghệ xử lý

Phạm vi công việc

Quy mô

Năm

Thời gian dự kiến hoàn thành

Tiến độ

CHI TIẾT DỰ ÁN