HOTLINE: 0243 9933 879
Email: Sales@hdteisco.vn

Trạm xử lý nước thải khu đô thị mới Loong Bỏong

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa điểm

Nhà đầu tư

Loại

Phạm vi công việc

Quy mô

Năm

Thời gian dự kiến hoàn thành

Tiến độ

CHI TIẾT DỰ ÁN