HOTLINE: 0243 9933 879
Email: Sales@hdteisco.vn

Trạm xử lý nước thải. Trung tâm điều dưỡng người có công và nuôi dưỡng thương binh nặng tỉnh Hà Nam

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa điểm

Xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Nhà đầu tư

Trung tâm điều dưỡng người có công và nuôi dưỡng thương binh nặng tỉnh Hà Nam

Loại

Hệ thống trạm xử lý nước thải sinh hoạt Công suất 55m3/giờ

Phạm vi công việc

Quy mô

EPC

Năm

2019

Thời gian dự kiến hoàn thành

9/2019

Tiến độ

150 ngày

CHI TIẾT DỰ ÁN

Liên