HOTLINE: 0243 9933 879
Email: Sales@hdteisco.vn

Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng

+ Khảo sát địa chất công trình

+ Khảo sát địa hình

+ Thiết kế quy hoạch xây dựng;

+ Thiết kế kiến trúc công trình,

+ Thiết kế nội, ngoại thất công trình; thiết kế cảnh quan;

+ Thiết kế kết cấu công trình;

+ Thiết kế cấp – thoát nước;

+ Thiết kế điện – cơ điện công trình;

+ Thiết kế thông gió – cấp thoát điện;

+ Thiết kế phòng cháy – chữa cháy;

+ Thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

+ Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;

+ Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

+ Giám sát thi công xây dựng;

+ Tư vấn đấu thầu;

CÁC TIN KHÁC