HOTLINE: 0243 9933 879
Email: nguyendanghien@hdteisco.vn

Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng

+ Khảo sát địa chất công trình

+ Khảo sát địa hình

+ Thiết kế quy hoạch xây dựng;

+ Thiết kế kiến trúc công trình,

+ Thiết kế nội, ngoại thất công trình; thiết kế cảnh quan;

+ Thiết kế kết cấu công trình;

+ Thiết kế cấp – thoát nước;

+ Thiết kế điện – cơ điện công trình;

+ Thiết kế thông gió – cấp thoát điện;

+ Thiết kế phòng cháy – chữa cháy;

+ Thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

+ Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;

+ Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

+ Giám sát thi công xây dựng;

+ Tư vấn đấu thầu;

CÁC TIN KHÁC

Sản Phẩm, Thiết Bị

Sản Phẩm, Thiết Bị

13 Tháng Mười Một, 2017
Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng

Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng

22 Tháng Mười, 2017
Thi Công Và Xây Lắp

Thi Công Và Xây Lắp

13 Tháng Mười Một, 2017