HOTLINE: 0243 9933 879
Email: Sales@hdteisco.vn

Tuyển Dụng

  • Hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, nước RO công suất vừa và lớm cho công trình nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất.
  •  Dịch vụ vận hành, bảo dưỡng và thay thế trọn gói các trạm xử lý nước cấp nước thải tại các khu công nghiệp, khu chế xuất
  • Thi công lắp đặt hệ thống điện, báo cháy, cứu hỏa và điện  trong các khu công nghiệp, khu chế xuất
  • Hệ thống thang máng cáp, tủ điện động lực trong nhà máy, các khu công nghiệp
  • Tính toán và đưa giải pháp cho các phương án tổn thất điện áp
  • Hệ thống thang máng cáp, tủ điện động lực trong nhà máy, các khu công nghiệp
  • Thi công lắp đặt trọn gói hệ thống cơ điện trong nhà máy, xí nghiệp công nghiệp
  • Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc công nghiệp trong nhà máy xí nghiệp